Przytulanie się do drzew

Drzewa przesyłają energię, mogą pobudzić lub uspokoić, wspomagają leczenie, ułatwiają medytację i łagodzą stres. Wystarczy tylko… się do nich przytulić.


Dąb

Dąb ułatwia dokonanie autoanalizy i oceny dokonań życiowych. Chroni przed zwątpieniem, zniechęceniem i dodaje sił. Dąb pomaga wydobyć z człowieka to co najlepsze. Ułatwia nawiązanie kontaktu z pozytywnymi cechami charakteru, skłania ku duchowości, pomaga rozwinąć mądrość wewnętrzną.Druidzi wierzyli że ułatwia spoglądanie w przyszłość i  prorokowanie nadchodzących wydarzeń.Poprzez czakrę gardła daje łatwość w mówieniu o sprawach ważnych i trudnych.Dąb harmonizuje wszystkie ciała subtelne, oczyszcza i wzmacnia aurę na każdym poziomie.


Grab

Grab wzmacnia zdolności przystosowawcze, daje odporność, wytrwałość, łatwość aklimatyzacji.Uświadamia że umiemy żyć w każdych warunkach, ale też, że sami te warunki możemy kształtować i przystosowywać do własnych potrzeb. Jego energie usuwają lęki związane ze starzeniem się, pomagają starszym ludziom uwierzyć że ich życie ma sens. Dzięki energiom grabu zyskujemy przeświadczenie, że warunki  w których żyjemy, mogą ulec pozytywnej zmianie.Działając poprzez czakrę podstawy (korzenia), ułatwia aklimatyzację w nowym miejscu.Poprzez czakrę trzeciego oka otwiera na niewidzialne wibracje.Grab harmonizuje i rozszerza aurę ciał: fizycznego, eterycznego i astralnego.Szczególnie polecany osobom zajmującym się dywinacją (przepowiadaniem pszyszłości, wróżeniem), u których, w związku z ich pracą, dochodzić może do zaburzeń planu przyczynowego.


Grusza

Energie gruszy pozwalają na lepsze zrozumienie samego siebie  w samoakceptacji. Wprowadzają harmonię we wszystkie relacje, w jakie w ciągu życia wchodzimy.Grusza pomaga zachować pełną równowagę w kontaktach z przyjaciółmi.Umożliwia zachowanie czystości duchowej w każdych warunkach, a to powoduje działania mające na celu pogodzenie zwaśnionych stron. Poprzez czakrę splotu słonecznego daje niezależność osądu.Harmonizuje wszystkie ciała subtelne, oczyszcza aurę ciała fizycznego i eterycznego, usprawnia procesy w zakresie ciała mentalnego.


Jabłoń

Przytulając się do jabłoni, wyzbywamy się lęków dotyczących stanu posiadania.Rozszerzamy też nasze możliwości twórcze.Energie tego drzewa rozszerzają percepcję świata o poznanie pozazmysłowe, często objawione. Jabłoń pomaga wypracować szczerość i uczciwość w stosunku do siebie i innych ludzi oraz zjawisk.Ułatwia przyswajanie wiedzy i zdobywanie mądrości życiowej.Sprzyja płodności w każdym znaczeniu tego słowa. Poprzez czakrę korzenia – usuwa lęki materialne, czakrę splotu słonecznego – zapewnia niezależność materialną, czakrę trzeciego oka – pozwala widzieć to co niewidzialne, czakrę korony – usuwa irracjonalne lęki.Energie jabłoni wzmacniają ciało fizyczne, rozwijają aurę ciał eterycznego i mentalnego.


Kasztanowiec

Proponuję przytulić się do tego drzewa,kiedy niepewni jesteśmy swojej wiedzy. Jego energie pozwalają pokonać kompleksy związane z inteligencją i możliwościami poznawczymi. Pomagają usunąć blokady i rozwiewają wątpliwości co do możliwości przyswajania wiedzy. Pobudzają naszą ciekawość świata,pozwalają na swobodne posługiwanie się już zdobytą wiedzą. Mało tego – przytulając się do niego, wreszcie możemy uwierzyć , że wszyscy ( a więc i my) godni są miłości. Oddziaływanie na czakry: czakra podstawy-pobudza ciekawość świata, czakra seksualna – przynosi przywiązanie, czakra gardła – pomaga przekazywać wiedzę, czakra trzeciego oka – pobudza procesy intelektualne. Działanie energii kasztanowca na ciała subtelne – wzmacnia ciało mentalne i jego aurę.  Harmonizuje jego współdziałanie z innymi ciałami. Ponadto energie tego drzewa pomagają w regeneracji sił witalnych, łagodzą stany lękowe, leczą bezżenność.


Lipa

Przesłanie lipy:  jeśli darzysz innych zrozumieniem i życzliwością, przywołujesz do siebie duchy opiekuńcze i zapewniasz sobie ich ochronę  i rozwój uzdolnień parapsychicznych. Energie lipy uwrażliwiają na otaczający świat i istniejące w nim, widzialne i niewidzialne, energie. Wspomagają jasnowidzenie, wgląd w przyszłość,uzdrawianie. Usuwają niepewność co do naszych wątpliwości w tych dziedzinach. Dają zrozumienie innych, pogłębiają bezinteresowną miłość do wszystkich istot. Oddziaływanie na czakry: czakra podstawy – poprawia poczucie bezpieczeństwa materialnego, czakra serca – wzbudza w nas bezinteresowną miłość, czakra gardła – pobudza i rozwija uzdolnienia artystyczne, czakra trzeciego oka – rozwija zdolności paranormalne, czakra korony – ułatwia kontakt z opiekunem duchowym. Oddziaływanie na ciała subtelne: harmonizuje wszystkie ciała subtelne (ich wibracje) z ciałem fizycznym.