Modlitwy

Anioł komunikacji

Świetlista siło, proszę, byś obdarzyła mnie lekkością i radością w przyjmowaniu teraźniejszości. Wskaż mi drogę świetlistego rozwiązania mojej obecnej sytuacji. Pozwól mi znów śmiać się z całego serca. Bądź przy mnie. Pozwól aby w moim sercu znów zaświeciło słońce. Cieszę się że działasz w moim życiu. Dziękuję!

Anioł Sophia

Wycisz się wewnętrznie. Udaj się do swojej świątyni. Milcz, a usłyszysz; milcz, a zobaczysz; milcz, a poczujesz; milcz, a zaczniesz mówić. Serce, które wierzy, pełne jest spokoju. Poczuj słodki nektar świętej miłości zaczerpniętej ze studni niewyczerpanego źródła. Jestem strażniczką progu, za którym…Nieskończoność. Aniele Boży, Stróżu mój ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego Amen.  Kochany Aniele Stróżu! Po prostu bądź przy mnie Dziękuję ci za twoje wierne towarzystwo mój Aniele Stróżu! Mój Aniele Stróżu! Mój Aniele Stróżu! Chroń mnie. Weź mnie pod swe opiekuńcze skrzydła. Bądź moim przewodnikiem. Tobie niech będą dzięki. Mój ukochany Aniele Stróżu, proszę, prześlij mi znak
w sytuacji, w jakiej obecnie się znajduję. Dziękuję za twoje działanie!

Aniele nauki

Boży posłańcu świetlistego wsparcia. Proszę cię, abyś działał w moim życiu. Ucz mnie tego, co jest dla mnie ważne w danej chwili. Proszę cię o ścisły kontakt. Prowadź mnie i towarzysz mi na mojej życiowej drodze, oświetlaj mi ją, bądź mi drogowskazem. O to cię proszę.

Nathanael

Twoje serce ogrzewa kosmiczny ogień, silniejszy niż oświetlająca moc słońca. Twoja dusza porywa się do lotu w pierwotną wieczność. Dosiądź Pegaza. Pozwól, aby cię poniósł, aż kontur twojego Bytu połączy się z konturem Nieskończoności. Wówczas będziesz żył! W morzu szczęśliwości. Ogień Boży płonie wiecznie. Prowadzę cię ścieżką do przebudzenia.

Anioł uzdrowienia

Aniele uzdrowienia, dziękuję ci za twoją wrodzoną mądrość. Proszę, byś zawsze był u mego boku. Prześlij mi wskazówki, jak pokonać ból/cierpienie (podaj swoje imię, lub człowieka o którego zdrowie się modlisz) Dziękuję za twoją pomoc!

Archanioł Uriel

Całym sobą służę boskiemu rubinowozłocistemu promieniowi, płynącemu ze źródła Wieczności. Jestem łukiem bramy Najwyższego Światła, pod którym na swej drodze przechodzi każdy. Rozświetlam twoją duszę i rozpoznaję jej ciemne zakamarki. Wzywam cię: wstań,porzuć swoje tchórzostwo, walcz. Twoja uległość, lenistwo i litowanie się nad samym sobą nie przystają do tak wielkiej duszy, jaką posiadasz. Uczciwie i szczerze stań twarzą w twarz ze swoją prawdziwą siłą, abyś mógł przejść pod tym łukiem pewnie i spokojnie. I nie spłonął w świetle Prawdy Pomagam światłu twojej duszy zajaśnieć pełnym blaskiem Archaii Archaii wiary! Archaii wiary! Archaii wiary! Prowadź mnie swoją wspaniałą siłą! Chroń mnie swoim błyszczącym niebieskim światłem! Lady Faith, przybądź do mojego życia, umocnij moją wiarę, rozbudź moją siłę, rozwiń moją odwagę, doprowadź mnie do mojej wizji! Tutaj JESTEM JA, boskie światło, aby odkrywać boski plan, aby podążać za boskim światłem.

Archanioł Rafał

Uzdrawiającemu prądowi Piątego Bożego promienia w szmaragdowozielonym świetle poświęcam moją misję powrotu do stanu pierwotnego zdrowia – cielesnego, umysłowego, duchowego – w duchu kosmicznego porządku i wszechobejmującej prawdy. Porządkuję ograniczające struktury myślowe, przemieniając je w siły sprzyjające życiu. Mieszam błękit Bożej siły wiary ze złocistożółtym kolorem wszechobejmującej boskiej mądrości. Uzyskuję w ten sposób zielony koncentrat rozwoju, uzdrowienia i prawdziwego wewnętrznego bogactwa, które gromadzisz w sobie, aby obdarowywać nim innych – ku Bożej radości.

Lady Faith

Jam jest kobiecą pierwotną siłą pierwszego szafirowoniebieskiego promienia. Noszę niebieski płaszcz ochronny skupienia się na wnętrzu. Jestem łącznikiem z Jednością zwróconą ku niebieskiej ciszy. W tej ciszy rozwijam z tobą wiarę w siłę własnej wizji i prowadzę cię do twoich ukrytych zdolności, które dojrzały do tego, aby je rozwijać. Chodź za mną!

Michał Archanioł – modlitwa

Ukochany Michale Archaniele, proszę, abyś uwolnił mnie od wszystkich krepujących więzów, Umocnij moją wiarę w dobro tkwiące w ludziach i w boską Opatrzność! Chroń mnie w każdej chwili życia! Niech towarzyszy mi zawsze jeden z Twoich aniołów. Spraw, abym niósł pomoc moim bliźnim! Dziękuję Ci!

Michał Archanioł – przywołanie

Michale Archaniele! Pomóż mi! Pomóż mi! Pomóż mi! Michale Archaniele, przybądź do mojego życia! Michale Archaniele,  wybaw mnie z tego stanu, wybaw mnie od złego! Uwolnij mnie od tych przytłaczających energii. Uwolnij mnie od…/ Pomóż mi w… (tutaj podaj swoje osobiste prośby) Odwiedź mnie od pokus, chroń moje życie, i prowadź mnie do wycięstwa nad moim niższym „ja”. Michale Archaniele, pomóż mi! Pomóż mi! Pomóż mi! Michale Archaniele, przybądź do mojego życia! Michale Archaniele, wspieraj mnie! Chroń moje dzieci! Strzeż mojego domu, podwórza i wszystkiego, co do mnie należy! Potężne JAM JEST Obecnością, JAM JEST tutaj i JAM JEST instrumentem dla siedmiu promieni i archaniołów! Nie wycofam się. Wytrwam. Nie będę zwlekał i przemówię. JAM JEST instrumentem woli Bożej, która wypełnie się zawsze. Tutaj JAM JEST, niech pomoże mi Boże światło! W imię Michała Archanioła i Jego legionów, JAM JEST wolny i na zawsze takim pozostanę, I żadna moc – wewnętrzna ani zewnętrzna – nie może mi tej wolności odebrać!